Sportief, behulpzaam, gastvrij

Algemene ledenvergadering komt er echt aan: donderdag 23/11

De agenda voor de algemene ledenvergadering van DUNO is bekend. Die vergadering komt er nu echt aan. De jaarlijkse sessie om met leden en ouders van jeugdleden in gesprek te raken is op donderdag 23 november vanaf 20.30 uur, een dagje voordat DUNO de 94ste verjaardag viert. Op deze avond eindigen alle trainingen om 20.00 uur en er worden geen wedstrijden vasstgesteld. Dit jaar is er extra aandacht voor het door een aantal leden aangekaart thema van "roken op sportclubs". Het bestuur heeft de overweging meegekregen om van DUNO een rookvrij sportcomplex te maken, in navolging van initiatieven elders in de sportwereld. Omdat dit onderwerp breed leeft en omdat het bestuur vindt dat dit bij uitstek een onderwerp is om te bespreken tijdens de ALV staat het geagendeerd. De complete agenda is als volgt:

 

Alle senioren en jeugdspelers vanaf 16 jaar zijn van harte welkom, zo ook ouders van alle jeugdleden. Laatstgenoemden hebben geen statutair stemrecht, maar wij zien wel graag dat zij meedenken en zo invloed hebben binnen de vereniging.Tijdens de ALV staan we ook stil bij de jubilarissen en bijzondere leden. (lees hieronder verder)

 


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DUNO 2017 – donderdag 23 november 2017 om 20.30 uur

 

 1. Opening, mededelingen, herdenken overledenen

 2. Ingekomen stukken

 3. Notulen ledenvergadering 17 november 2016

 4. Jaarverslag 2016-2017

 5. Algemeen
  Commissies
  Financieel
  Kas

 1. Bespreking, toelichting en vaststelling begroting 2016-2017. Toelichting en uitleg volgen over begroting en vaststellen contributie.

 1. Verkiezing en aftreden bestuur- en commissieleden
  Henri van Doorn (2020)
  Vice-voorzitter: Henk Ruijl (2018)
  Secretaris: Arie Brugman (2019)
  Voetbalzaken: Stephan Mulder (2020)
  Penningmeester: Sander Tomeij (2020)
  Algemene zaken: Alphons Pije (2019)
  Sponsorzaken: Koos Baptiste (2019)
  Jeugdvoorzitter: Joey Feitz (2020)

 1. Benoeming commissies
  7.1. Kascommissie

 1. Op weg naar een rookvrij sportcomplex?

 1. Rondvraag

 1. Bijzondere leden / jubilarissen

11.. Sluiting

Van harte welkom, het bestuur

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Advertentie

Advertentie

Sponsors

Asta Casino
Solliciteren.nl
Free-Kick
VoetCentraal
Van der Loo Schoonmaakdiensten
Malaika Kids
M.C. Verhoef
't Telecomhuys

Advertentie

Advertentie