Sportief, behulpzaam, gastvrij

Bestuurslid Stephan Mulder: DUNO vereniging, geen fitnessclub

Bestuurslid voetbalzaken Stephan Mulder ziet veel positieve ontwikkelingen binnen DUNO. Hij laat zich niet gek maken door de traditionele haast die er altijd was om nog voor de Kerst alle beslissingen over trainers in het nieuwe seizoen te hebben genomen. En hij signaleert een mooie basis van ouders en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. "Maar helaas zijn er nog steeds ouders die denken dat zij hun kinderen bij de club kunnen afzetten en dat de club, in ruil voor het bedrag dat aan contributie wordt betaald, alles kan en moet regelen. Aan de laatstgenoemde verwachting kunnen en willen wij als club niet voldoen en zullen dan ook aan deze ouders vragen op zoek te gaan naar hun club die beter bij hen past." Nu we uit de winterstop raken een interview met dit bestuurslid vol voetbalervaring.
 
 
Hoe staat DUNO ervoor nu we op de tweede seizoenshelft af gaan?
Stephan: "Als je dit baseert op de stand van de ranglijst dan is dit overwegend positief. Bij DUNO 1 is het verschil tussen de nummer 1 en 6 op de ranglijst drie punten. De vrouwen hebben het dit jaar wat lastiger en in de jeugd staan de meeste elftallen - veelal hoog - in het linkerrijtje. Als je de vraag op de organisatie betrekt, denk ik dat we goed verder bouwen op het fundament dat onder anderen Wim van Maanen en Tom vdan den Berg hebben gelegd. Dit doen we door in de volle breedte steeds beter te trainen met bijvoorbeeld voetbalschool, circuittrainingen en gediplomeerde trainers." (lees onder de  foto verder)
 
jeugdduel
 
 
Is er al nieuws over komend seizoen? Trainers, opzet, ideeën?
Stephan: "Nog niet. Waar traditioneel clubs en trainers in december met elkaar afspraken maakten over de invulling van het daarop volgende seizoen, is dit nu veel minder het geval. Door de vermindering van het aantal clubs en beschikbare elftallen zijn er voldoende goede trainers beschikbaar en kunnen de clubs op het voor hen gewenste moment een keuze maken. Neemt niet weg dat we voor iedereen op korte termijn duidelijkheid willen hebben. In de jeugd houden we vast aan hetgeen we in het jeugdbeleidsplan hebben beschreven. Betekent dat we nu bekijken welke trainers met welke competenties we voor de verschillende leeftijdsgroepen zouden willen hebben. Daarna kijken we of we deze trainers in huis hebben en gaan we met hen in gesprek om te kijken of onze gezamenlijke ideeën matchen. Verder zullen we een aantal acties uitzetten om, naast de circuittrainingen die we dit jaar hebben ingevoerd, ouders die zich inzetten op technisch gebied nog meer te ondersteunen."
 
Wat zijn de dingen die jou als bestuurslid voetbalzaken nu bezig houden?
Stpehan: "Zoals genoemd is dit vooral uitvoering van het jeugdbeleidsplan. Indirect invulling van het trainerschap van de vrouwen, waar Olton en Ramsey fantastisch werk verrichten, en invulling van trainers en staf van de DUNO-ZaMi-selectie." (lees onder de foto verder)
 
DUNO jeugd
 
Waar ben je blij van geworden kijkend naar het DUNO van nu?
Stephan: "Van heel veel zaken. Ons bestuur is uitgebreid en er heeft verjonging plaatsgevonden. In de breedte is de organisatie breder geworden, waardoor we met meer mensen meer kunnen realiseren. Als je namen noemt vergeet je altijd mensen te noemen, maar bij de jeugd worden onder leiding van Joey Feitz mooie stappen gemaakt. Maar ik word bijvoorbeeld ook blij van het voetbal van JO11-3 en de broodjes van Dennis Barbier!"
 
En wat leidt tot zorgen?
Stephan: "Dat sommige ouders lijken te vergeten dat we een vereniging en geen fitnessclub zijn. Dit betekent dat je met elkaar een inspanningsverplichting hebt om de vereniging te laten functioneren en in de toekomst te laten bestaan. Gelukkig hebben we een mooie basis van ouders en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Maar helaas zijn er nog steeds ouders die denken dat zij hun kinderen bij de club kunnen afzetten en dat de club, in ruil voor het bedrag dat aan contributie wordt betaald, alles kan en moet regelen. Aan de laatstgenoemde verwachting kunnen en willen wij als club niet voldoen en zullen dan ook aan deze ouders vragen op zoek te gaan naar hun club die beter bij hen past." (lees onder de foto verder)
 
stephan mulderStephan Mulder.
 
Op naar een inspiratievol en sportief succesvol 2018?
Stephan: "Op de genoemde zorg na denk ik dat we alles in huis hebben om 2018 op een geïnspireerde wijze succesvol te maken!"
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Advertentie

Advertentie

Sponsors

Solliciteren.nl
Asta Casino
VoetCentraal
RW Repair B.V.
Praktijk voor Fysiotherapie “Thomsonplein”
Sollicitatie.nl
ING
R.A. von Oven & Zonen

Advertentie

Advertentie