Sportief, behulpzaam, gastvrij

Contributie en lidmaatschap

 

De contributieheffing vindt plaats op basis van leeftijd, niet op basis van indeling in een elftal.

De inning van de contributie verloopt via ClubCollect. Lees er HIER alles over.

 

Contributiegelden seizoen 2018-2019

 

Contributiecategorie Geboortejaar Contributiehoogte per jaar
Senioren ZaMi 328,00
Senioren Zondag 230,00
Senioren Dames 230,00
Junioren JO19
Junioren JO18
2000
2001
268,00
268,00
Junioren JO17
Junioren JO16
2002
2003
268,00
268,00
Junioren JO15
Junioren JO14
2004
2005
238,00
238,00
Pupillen JO13
Pupillen JO12
2006
2007
238,00
238,00
Pupillen JO11
Pupillen JO10
2008
2009
215,00
215,00
Pupillen JO09
Pupillen JO08
2010
2011
215,00
215,00
Ieniemini JO07 2012  70,00
Recreatievoetbal op zondag (veteranen)
  120,00
Niet spelend lid   120,00
Donateurs    75,00

 Administratiekosten nieuw lid (eenmalig) 30,00

 

ClubCollect, Ooievaarspas en contributie inning

De inning van de contributie inning voor de HSV DUNO wordt verzorgd door ClubCollect. Eind juli stuurt ClubCollect de leden via email, sms of per brief inloggegevens om de betaling van de contributie te regelen. Gekozen kan worden om de contributie in één keer te betalen of in vijf termijnen.
 
Geen factuur ontvangen

Heeft u van ClubCollect geen factuur ontvangen dan heeft de ledenadministratie zeer waarschijnlijk niet de juiste bereikbaarheidsgegevens van u. In dit geval wordt u verzocht per email uw juiste bereikbaarheidsgegevens (adres, email en 06-nummer), kenbaar te maken aan de ledenadministratie (email: ledenadministratie@hsvduno.nl ). 
 
Geen contributie betaald dan ook niet spelen
 
Heeft u vanaf de 1 september 2018 nog geen afspraken met ClubCollect gemaakt over de betaling van de contributie, dan bent u niet speelgerechtigd. Uw spelactiviteit in Sportlink wordt dan niet geactiveerd.

Ooievaarspashouders

Leden die gebruik maken van de Ooievaarspasregeling moeten bij de ledenadministratie langskomen met de Ooievaarspas. Met behulp van de Ooievaarspas wordt de contributie digitaal bij het Bureau Ooievaarspas van de gemeente aangevraagd. Sinds dit seizoen moet de pas elk kwartaal worden gescand. Voor het scannen van de Ooievaarspas kan men langskomen op de zaterdagen (seizoen 2018-2019):
- 7 en 14 juli 2018 van 10.00 – 12.00 uur;
- 6 en 13 oktober 2018 van 12.00 – 14.00 uur;
- 5 en 12 januari 2019 van 12.00 – 14.00 uur;
- 6 en 13 april 2019 van 12.00 – 14.00 uur
Verschijnt men niet of heeft men geen bericht van verhindering gezonden dat ontvangt men een factuur van ClubCollect. De contributie dient men dan zelf te betalen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of zijn uw bereikbaarheidsgegevens (email, 06-nummer en/of adres) gewijzigd, neem dan contact op met de ledenadministratie van de HSV DUNO: ledenadministratie@hsvduno.nl
 
Ledenadministratie en contributie

Jan Taal
Keizerstraat 4e
2584 BH Den Haag
email: ledenadministratie@hsvduno.nl
Mobiel: 06-43170338
 
 

Advertentie

Advertentie

Sponsors

Asta Casino
Solliciteren.nl
Van der Loo Schoonmaakdiensten
RW Repair B.V.
Fröling's
Praktijk voor Fysiotherapie “Thomsonplein”
Malaika Kids
't Telecomhuys

Advertentie

Advertentie