Zamicommissie - HSV DUNO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Zamicommissie

Zamicommissie

ZAMI-commissie takenpakket 
 

ZAMI Voorzitter & financiën

 • Geeft leiding aan ZAMI cie. en regisseert de ZAMI commissie taken;
 • Plant de ZAMI cie. vergaderingen en zit deze voor;
 • Houdt toezicht op de samenstelling van de agenda voorafgaand aan de vergadering en kijkt de notulen na, voordat deze verspreid worden;
 • Verlengd, stelt aan- of beëindigd i.s.m. het hoofdbestuurslid voetbalzaken contracten van nieuwe trainers en verzorger ed.;
 • Behandeld de algemene ZAMI voetbalzaken;
 • Is namens de ZAMI cie. de afgevaardigde bij vergaderingen van het dagelijks hoofdbestuur;
 • Beslist na een advies van de coördinatoren van de selectie en lagere elftallen, tezamen met het algemeen bestuurslid voetbalzaken, over het al dan niet toelaten van nieuwe ZAMI leden.
 • Maakt i.s.m.- en na input van de overige ZAMI cie.leden de jaarlijkse ZAMI begroting op;
 • Draagt zorg voor het financieel beheer van het ZAMI budget;
 • Maakt een maandelijks overzicht van de ZAMI kasuitputting;
 • Heeft- en geeft het inzicht in de verschillende kasstromen (het verkregen budget van het DUNO bestuur, het budget vanuit sponsorzaken en het budget van de club van 50/100);
 • Geeft toelichting over de financiële stand van zaken tijdens de ZAMI cie. vergaderingen;
 • Heeft een frequent contact met- en verstrekt de financiële overzichten van het ZAMI budget aan de kassier en penningmeester van het dagelijks hoofdbestuur.

ZAMI Secretaris

 • Onderhoud contacten met de secretaris van het dagelijks hoofdbestuur;
 • Is de algemeen contactpersoon namens de ZAMI senioren naar andere geledingen buiten de club;
 • Houdt i.s.m. de algemeen ledenadministrateur de ZAMI ledenlijst up to date en verstrekt hiervan 3 maal per jaar (per 01-09, 01-01 en 16-06) een overzicht aan de ZAMI voorzitter, selectie- en lagere elftallen coördinator;
 • Verstrekt aanmeldingsformulieren aan nieuwe selectie leden, inclusief een welkoms- brief;
 • Draagt zorg voor een tijdige verlenging van KNVB spelerspassen met het bijbehorende pasfoto formulier;
 • Houdt een eventuele wachtlijst bij van nieuwe leden;
 • Draagt i.s.m. de selectie coördinator en de coördinator lagere elftallen, er zorg voor dat er een goede en tijdige doorstroom van de jeugd naar seniorenteams plaatsvindt.
 • Doet middels ‘Sportlink’ verslag van de opgelopen gele en rode kaarten;
 • Stelt i.s.m. de ZAMI voorzitter de agenda samen voorafgaand aan de ZAMI cie. vergadering en verzend deze tijdig;
 • Notuleert de ZAMI vergaderingen, werkt deze uit en stuurt deze rond aan alle ZAMI cie.leden en de contactpersonen van het hoofdbestuur

ZAMI Selectie coördinator

 • Is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken rondom de selectie en heeft hierover regelmatig contact met de ZAMI voorzitter;
 • Begeleidt de trainers, verzorgers en leiders zodat deze zo optimaal mogelijk kunnen werken;
 • Is het 1e vertrouwde aanspreekpunt voor de selectie spelers;
 • Werft jaarlijks leiders en grensrechters voor de ZAMI selectie;
 • Houdt i.s.m. de hoofdtrainer een kennismakinggesprek met potentiële nieuwe selectie leden en zorgt na een positief besluit van het bestuur, dat het inschrijfformulier en evt. overschrijving tijdig in orde- en bij de ledenadministrateur terecht komen. 
 • Organiseert indien financieel mogelijk een trainingskamp voor de selectie in samenspraak met trainer(s) en medewerking van leiders,
 • Organiseert i.s.m. de trainer bij afkeuring een trainingsfaciliteit of leuk alternatief;
 • Inventariseert en beheert de selectie tenues, trainingsmaterialen, trainingspakken en verzorgingsmaterialen en stemt deze af met de ZAMI coördinator materialen; met medewerking van leiders.
 • Prognosticeert de hoogte van het benodigde budget voor de jaarlijkse selectie materiaal kosten (trainingsmateriaal, ballen, bidons ed.);
 • Stelt i.s.m. de trainer een welkomstboekje op met spelregels voor de eerste selectie training bijeenkomst;
 • Organiseert i.s.m. de trainers oefenwedstrijden voor de selectie;
 • Verzorgt i.s.m. de algemeen wedstrijdsecretaris het (oefen) wedstrijdprogramma voor de website;
 • Zorgt na afloop van de donderdagavondtraining i.s.m. de selectieleiders en ZAMI horeca lid voor een natje en een droogje (bijvoorbeeld broodjes + melk) voor de selectiespelers en begeleiding;
 • Stelt i.s.m. de coördinator lagere elftallen het ZAMI training schema op;
 • Draagt er zorg voor i.s.m. betreffende elftalleiders dat op thuis zaterdagen, scheidsrechter en leiders van tegenstanders van ZAMI 1 en 2 op een nette manier worden ontvangen;
 • Zorgt voor een omroep(st)er tijdens comp. thuiswedstrijden van ZAMI 1;
 • Zorgt ervoor dat er bij thuiswedstrijden ZAMI 1 entree geheven wordt;
 • Houdt een overzicht bij van uitgereikte sleutels van selectie trainers en begeleiders.

ZAMI Coördinator lagere elftallen

 • Is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de niet selectie elftallen en heeft hierover regelmatig contact met ZAMI voorzitter;
 • Begeleid en werft leiders en aanvoerders voor de lagere elftallen;
 • Is het 1e vertrouwde aanspreekpunt voor de lagere elftal spelers;
 • Is verantwoordelijk voor de indelingen van de lagere teams;
 • Houdt i.s.m. algemeen bestuurslid voetbalzaken een kennismakinggesprek met potentiële nieuwe lagere elftal leden en zorgt na en positief besluit van het bestuur, dat het inschrijfformulier en een evt. overschrijving tijdig in orde en bij de ledenadministrateur terecht komen;
 • Verstrekt aanmeldingsformulieren aan nieuwe niet selectie leden, inclusief een welkoms brief;
 • Plant i.s.m. de algemeen wedstrijd secretaris, scheidsrechters in voor de lagere elftallen;
 • Verzorgt i.s.m. de algemeen wedstrijdsecretaris het (oefen) wedstrijdprogramma voor de website;
 • Draagt er zorg voor i.s.m. betreffende elftal leiders, dat op thuis zaterdagen scheidsrechter en leiders van tegenstanders (4, 5 en veteranen), op een nette manier worden ontvangen;
 • Ziet toe dat na elke wedstrijddag de wedstrijdformulieren compleet zijn en via de geëigende personen bij de KNVB terecht komen;
 • Prognosticeert de hoogte van het benodigde budget voor de jaarlijkse lagere elftallen materiaal kosten (ballen, bidons ed.).
 • Organiseert een jaarlijks lagere elftallen toernooi;
 • Zorgt ervoor bij de lagere elftallen dat de kleedkamers netjes achter worden gelaten;
 • Zorgt ervoor dat alle veldmaterialen na de laatste wedstrijd van een lager elftal opgeborgen wordt op de plek waar ze thuis horen;
 • Regelt een attentie voor de lagere elftal scheidsrechters aan het einde van het seizoen (bedanken)

ZAMI Coördinator Horeca

 • Zorgt op ZAMI senioren dagen voor de bar bezetting als er geen externe Horeca mensen dienst hebben.
  Noot: op iedere zaterdag en bij grote feesten wordt voor extern horeca personeel gezorgd. De organisatie van het bar personeel is veelal aan de orde bij trainingsavonden, vriendschappelijke wedstrijden, toernooien, bijeenkomsten en kleine festiviteiten;
 • Onderhoud de barbezetting kontakten met bestuurslid Algemene zaken, de Jeugd cie. en aan de orde zijnde het ZAMI Evenementen & Activiteiten cie. lid;
 • Heeft over inkoop en schoonmaak contacten met de leden Algemene zaken Arie Taal en Ab Pronk.

ZAMI Coördinator Evenementen & Activiteiten

Naast de sportieve fysieke inspanning hoort ook ontspanning. Daar zorgt het commissie lid evenementen & activiteitencommissie voor. Doel is om voor de ZAMI leden enige malen per seizoen iets anders te doen dan voetbal en/of er een gezellig evenement plaatsvindt. Organiseert, mits de clubkas het toelaat, binnen- en buitenverenigingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld:

 • Onderlinge toernooien in december en in mei (afsluitend toernooi);
 • Grote clubactie i.s.m. de jeugdcie.;
 • Optreden van een zanger(es) na afloop thuiswedstrijd ZAMI 1;
 • Onderhoud nauwe kontakten met de activiteiten commissie van de Jeugd en ZAMI Horeca coördinator;
 • Initieert indirecte sponsoring d.m.v. activiteiten op zaterdagmiddag middels bijv. een rad van avontuur na afloop thuiswedstrijd ZAMI 1;
 • Heeft namens de ZAMI cie. een PR-rol bij ZAMI 1 sponsor middagen.

ZAMI Coördinator Materialen & club van 50/100

 • Zorgt bij een exclusief gesponsord tenue of trainingspak voor een eenduidige bestelling namens DUNO (normen en kleuren);
 • Zorgt voor de aanschaf van (voetbal) materialen voor zowel de selectie als lagere elftallen;
 • Brengt (na een nog te ontwerpen standaard format), een programma blaadje uit bij thuiswedstrijden van ZAMI 1;
 • Is de animator en financieel beheerder van de club van 50 & 100 euro.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!