Contributie & lidmaatschap - HSV DUNO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie & lidmaatschap

Contributie & lidmaatschap

Contributie seizoen 2022-2023 

De contributieheffing vindt plaats op basis van leeftijd, niet op basis van indeling in een elftal.

De inning van de contributie verloopt via ClubCollect. Lees er hier alles over.

Contributie

categorie

Geboorte-

jaar

Contributie

Service

kosten

Totaal

Contributie

JO 19

2004

237,00

75,00

312,00

JO 18

2005

237,00

75,00

312,00

JO 17

2006

237,00

75,00

312,00

JO 16

2007

237,00

75,00

312,00

JO 15

2008

205,00

75,00

280,00

JO 14

2009

205,00

75,00

280,00

JO 13

2010

205,00

75,00

280,00

JO 12

2011

205,00

75,00

280,00

JO 11

2012

183,00

75,00

258,00

JO 10

2013

183,00

75,00

258,00

JO 9

2014

183,00

75,00

258,00

JO 8

2015

183,00

75,00

258,00

JO 7

2016

152,00

0,00

152,00

Senioren Heren

 

297,00

75,00

372,00

Senioren Dames

 

297,00

75,00

372,00

Senioren Heren (7 x 7)

 

122,00

25,00

147,00

Senioren Dames (7 x 7)

 

122,00

25,00

147,00

Recreatievoetbal

- Walking Voetbal

- Zondag Vets

- Dames recreatie

 

122,00

25,00

147,00

Niet spelend lid

 

122,00

0,00

122,00

Donateurs

 

77,00

0,00

77,00

Administratiekosten nieuw lid (eenmalig)

 

 

 

30,00

 

Contributie en servicekosten
Het totale contributiebedrag is opgebouwd uit contributie, vermeerderd met servicekosten. Deze kosten zijn voor de bar- en keuken bezetting en schoonmaak voor het gehele complex. De daarmee gepaard gaande kosten worden doorberekend aan de leden. Leden en ouders van jeugdleden worden niet ingezet voor bar- en keukendiensten.

Van met name ouders van jeugdleden wordt wel verwacht dat zij kunnen worden ingezet als leider, (hulp)trainer, het verzorgen van vervoer bij uitwedstrijden en  als vrijwilliger bij door de HSV DUNO te organiseren activiteiten (toernooien e.d.).

ClubCollect, Ooievaarspas en contributie inning.
De inning van de contributie voor de HSV DUNO wordt verzorgd door ClubCollect. Eind juli stuurt ClubCollect de leden via email, sms of per brief inloggegevens om de betaling van de contributie te regelen. Gekozen kan worden om de contributie in één keer te betalen of  in maximaal vijf termijnen.

Geen factuur ontvangen
Heeft u van ClubCollect geen factuur ontvangen dan heeft de ledenadministratie zeer waarschijnlijk niet de juiste bereikbaarheidsgegevens van u. In dit geval wordt u verzocht per email uw juiste bereikbaarheidsgegevens (adres, email en 06-nummer),  kenbaar te maken aan de ledenadministratie (email: ledenadministratie@hsvduno.nl ).

Geen contributie betaald dan ook niet spelen
Heeft u vanaf de 1 september 2022 nog geen afspraken met ClubCollect gemaakt over de betaling van de contributie, dan bent u niet speelgerechtigd. Uw spelactiviteit in Sportlink wordt dan niet geactiveerd.

 

Ooievaarspashouders
Leden die gebruik maken van de Ooievaarspasregeling moeten bij de ledenadministratie langskomen met de Ooievaarspas. Met behulp van de Ooievaarspas  wordt de contributie digitaal bij het Bureau Ooievaarspas van de gemeente aangevraagd. Voor het scannen van de Ooievaarspas kan men langskomen op de volgende zaterdagen:

  • 20 en 20 augustus  2022 van 12.00 – 14.00 uur.

De bij de ledenadministratie bekende leden die een beroep kunnen doen op de Ooievaarspasregeling zijn hiervoor per email uitgenodigd.

 

Verschijnt men niet of heeft men geen bericht van verhindering gezonden, dan wordt er van uitgegaan  dat men geen gebruik meer wenst te maken van de Ooievaarspas. In dat geval ontvangt men een factuur  van ClubCollect. Een beroep op betaling van de contributie op grond van de Ooievaarsegeling is dan niet meer mogelijk. De spelactiviteit in Sportlink wordt pas geactiveerd als de Ooievaarspas is gescand of afspraken zijn gemaakt over de betaling van de contributie met ClubCollect.

 

Vragen?
Heeft u nog  vragen of zijn uw bereikbaarheidsgegevens (email, 06-nummer en/of adres) gewijzigd, neem dan contact op met de ledenadministratie van de HSV DUNO:  ledenadministratie@hsvduno.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!